Izlet – PUSTRIŠKA DOLINA in BRIXEN – Italija

PUSTRIŠKA DOLINA in BRIXEN

                     z JANEZOM FAJFARJEM

                        v petek, 17. maja 2024

Odhod avtobusa  iz Radovljice         ob  5.30  uri  Vurnikov trg,

                                                                 ob  5.35  uri  AP Izospan in Tulipan

Južno Tirolsko so si zaradi strateške lege prilaščali različni mogočneži minulih stoletij, med njimi tudi Goriški grofje. Po njihovem izumrtju je Tirolska postala del obsežne habsburške države. Že na začetku drugega tisočletja je bila Tirolska fevdalno povezana z našimi kraji, še posebej z blejskim gospostvom. Na pot se  bomo podali pod strokovnim  vodstvom Janeza Fajfarja, odličnega poznavalca zgodovine Bleda, Briksna in Habsburžanov…

You may also like...