Preglejte slike nedavnega izleta na Hrvaško …

H R V A Š K O   Z A G O R J E

     (Desinić, Pregrada in Marija Bistrica) v petek, 21. septembra 2018

Reka Sotla loči Hrvaško Zagorje od Slovenije, vendar za domačine nikoli ni

bila pregrada, pač pa je imela povezovalno vlogo.  Hrvaško Zagorje je eden

izmed redkih še povsem neodkritih turističnih biserov s pestro zgodovino,

od prazgodovinskega obdobja v Krapini, gradov in dvorcev (Celjski grofje

in Veronika Deseniška) ter spomenikov kmečkih uporov iz srednjega veka,

verskih in termalnih središč do nove hrvaške države.

OGLEJTE SI SLIKE S SKOKOM V GOOGLE FOTO!

https://photos.app.goo.gl/Av8Kb83PTLNd2DW3A

Navodilo: Gornji googlov file (zapis) označite tako, da ga počrnite.

                   Označenega oziroma počrnjenega kliknite z desnino tipko

                    miške in odpre se novo okno, v katerem je počrnjen

                   file in pokaže se google foto s slikami našega izleta.

 

You may also like...