Izlet v Hrvaško Zagorje

H R V A Š K O   Z A G O R J E – izlet

(Desinić, Pregrada in Marija Bistrica) v petek, 21. septembra 2018

Reka Sotla loči Hrvaško Zagorje od Slovenije, vendar za domačine nikoli ni bila pregrada, pač pa je imela povezovalno vlogo.  Hrvaško Zagorje je eden izmed redkih še povsem neodkritih turističnih biserov s pestro zgodovino, od prazgodovinskega obdobja v Krapini, gradov in dvorcev (Celjski grofje in Veronika Deseniška) ter spomenikov kmečkih uporov iz srednjega veka, verskih in termalnih središč do nove hrvaške države.

Odhod avtobusa:  

iz Lesc  ob              6.45 uri – žel. postaja,     6.50 uri Tulipan

iz Radovljice ob   6.55 uri AP Izospan,         7.00 uri  Vurnikov trg

 

You may also like...