Zahvala Splošne bolnišnice Jesenice

Tudi letos smo se napotili na Jesenice in v tamkajšnji Splošni bolnišnici

Jesenice predali Ginekološko porodniškem oddelku preko 800 parov

copatk, ki so jih izdelale združene ” Babice z dežele”. Takole, pa so

odgovorni v Splošni bolnišnici Jesenice, zapisali zahvalno pismo.

 

You may also like...