Ženski pevski zbor “LIPA” – aktivnosti

ŽENSKI  PEVSKI ZBOR LIPA

SEKCIJA DU RADOVLJICA

DOGOVORJENI in potrjeni nastopi 2018:

1. 26.05.2018 ob 19. uri ( sobota) – avla v osnovi šoli Franca S. Finžgarja Lesce – kulturno spominski večer z gosti (pogovor z g. Angelco Ankerst in pogovor z g. Marjo Čampa o Ankerstu, njegovem življenju in umetniškem delu bo v vodila ga. Mira Stušek)

2. 10.06.2018 ob 18.00 uri (nedelja) – baročna dvorana radovljiške graščine – letni koncert v spomin na Franca Ankersta (voditeljica ga. Alenka Bole Vrabec), na tematiko predstavljenih pesmi bodo razstavljena  dela članov likovne sekcije društva upokojencev

 3. 13.06 ob 17.30 uri (sreda) – ponovitev v dvorani Psihiatrične bolnice Begunje

 4. 21.06.2018 ob 10.00 uri (četrtek) – nastop v Domu D. Janka Benedika v Radovljici

5. 28.06.2018 ob 10.00 uri (četrtek) – nastop v Domu Sv. Martina v Srednji vsi v Bohinju

Vse pesmi so izpod peresa Franca Ankersta, zanje pa je glasbo napisala prof. Eva Zupan in bodo večinoma predstavljene premierno. Izjema je le pesem Mam` na peka iz leta 1997, za katero je napisala  glasbo ga. Elizabeta Demšar Zupan.  Pesmi, ki jih bomo zapele, so izšle v zbirki pesmi z naslovom Sopotniki življenja, ki jih je Ankerst izdal v samozaložbi ob koncu  leta 2017. Pred tem pa je  čistopis dal na vpogled naši zborovodkinji  ge. Elizabeti Demšar Zupan in rodila seje ideja o koncertu Ankerstovih pesmi, ki bo sedaj v njegov spomin.

Pevke na vajah v vsaki pesmi, ki jo vadimo, občudujemo njihovo izjemno poslanstvo in bogastvo besed,  ki z dodano lepoto melodije, zazvenijo popolno.

Zapisala:     M.Đ.

You may also like...