OPERA – Ljubezenski napoj (kapljice za ljubezen)

… še nekatere podrobnosti za predstavo opere “Ljubezenski napoj”

Avtor , plodovit italijanski skladatelj, Gaetano Donizetti počiva v 

rojstnem Bergamu od leta 1848. Napisal je mnogo glasbenih del,

največ oper. Krstna  predstava opere LN je bila v Milanu leta 1832.

You may also like...