COVID-19 … veljavne odredbe + dodatek

DODATNO POJASNILO!!!

Obveščamo vas, da smo preverili in prejeli razlago ukrepa začasne prepovedi združevanja. Vprašali smo jih glede posameznih primerov.

 Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje, citiram:

V primerih, kot so pevske vaje, razni krožki, tudi sestanki, občni zbori ipd., gre za zbiranje ljudi, ki niso družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, zato tovrstno zbiranje po odloku začasno ni dovoljeno.

Torej – večinoma vse odpade!!!!

Spoštovane članice in člani Društva upokojencev Radovljica spodnje besedilo obvezno preberite in se tudi cepite, da se izognete težji obliki Covida – 19, če ga slučajno dobite.

Za delo v Društvu upokojencev Radovljica in za uporabnike

storitev/dejavnosti je potrebno izpolnjevati pogoje PCT, kar se izkaže

z ustreznim dokazilom, pri tem velja:

– prebolevnik z dokazilom o prebolelosti, ki je starejše od 10 dni in ni starejše od 180 dni,
– za osebe, ki so se cepile, z dokazilom o cepljenju (digitalno potrdilo in/ali cepilni kartonček),
– za testirane z dokazilom, da test ni starejši od 48 ur (pozor: v organizacijah lahko zaposleni ali osebe, ki delajo na podlagi druge pogodbe, opravljajo samotestiranje, ki mora biti kontinuirano in pod nadzorom osebe, ki organizira delo – 3x tedensko).
Preverjanje pogoja izvaja oseba zadolžena za organiziranje dela in po pooblastilu.
Pogoj PCT velja za vse – prostovoljci/honorarno zaposleni/ zaposleni/poslovodeči/ in za vse uporabnike storitev/dejavnosti. PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati mlajšim od 12 let. Pri preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT se po novem tudi vpogleda v osebni dokument
(teh podatkov se ne sme hraniti).

Po novem je začasno prepovedano združevanje z izjemo ožjih družinskih in članov istega gospodinjstva. 

Prav tako so začasno prepovedane javne prireditve, shodi, slavja, praznovanja – z izjemami za kulturne in športne prireditve (v zaprtem prostoru, fiksna sedišča, 1,5 m medosebne razdalje). Na teh prireditvah je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, nošenje maske, prezračevanje prostora, razkuževanje rok, ne pozabite na pisno obvestilo za obvezno izpolnjevanje pogoja PCT na vidnem mestu.

Maske so obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih (dovoljene so le medicinske/kirurške in FFP2, maske iz blaga niso dovoljene). Maska je obvezna tudi na zunanjih javnih površinah, če ni mogoče vzdrževati najmanj 1,5 m medosebne razdalje in če ne gre za člane istega gospodinjstva.

Po pooblastilu ZDUS – Peter Ravnihar

You may also like...