Nastaja projekt stoletja!!!

Za Domom upokojencev v Radovljici z veseljem spremljamo

montažna dela, ki nam bodo po mnogih letih želja, nad

balinišče pričarala platneno streho.

Seveda najbolj zagnano spremlja dogodek naš Jožef Prestrl,

ki je vodja balinarske sekcije.

Dela bodo končana predvidoma jutri, ko bodo fantje podjetja

“Petre” nad konstrukcijo potegnili platneno kritino.

Vabljeni k ogledu dogodka!

V petek (6.aprila 2018) je bilo delo na strehi balinišča zaključeno.

Občina Radovljica je podpisala prevzemni zapisnik ob prisotnosti vodja

balinarske sekcije in predsednika društva DUR. Društvo je potrdilo,

da bo finančne obveznosti izpolnilo najkasneje v septembru 2018.

Člani balinarske sekcije so opravila že nekaj prostovoljnih akcij za urejanje

balinarskega igrišča in okolice. Urediti nameravamo še odtoke meteorne

vode.

Zahvala OBČINI RADOVLJICA in še posebej g. ŽUPANU C. GLOBOČNIKU.

You may also like...